Obowiązkowe środki ostrożności na terenie firmy PW Atex Sp. z o.o.

Marzec 31 2020

Obowiązkowe środki ostrożności na terenie firmy PW Atex Sp. z o.o.

W związki z panującą sytuacją pandemiczną w kraju w trosce o bezpieczeństwo wszystkich pracowników firmy PW Atex Sp. z o.o. oraz DAV-TRANS od 30.03.2020 nakazuje się zachowania wszelakich środków ostrożności na terenie firmy PW Atex Sp. z o.o. w Pilchowicach przy ul. Gliwickiej 3 oraz Knurowie, przy ul. Przemysłowej 18: - wjazd na teren firmy tylko i wyłącznie z maseczką ochronną i rękawiczkami - dokładna dezynfekcja rąk - unikanie wszelakich zgromadzeń oraz zachowanie bezpiecznej odległości między sobą Maseczki i rękawiczki dostępne są w sprzedaży Śląskiego Centrum Eko Opału w Pilchowiach. Osoby, które nie odniosą się do w/w zastrzeżeń nie zostaną obsłużone przez firmę PW Atex Sp. z o.o. Z wyrazami szacunku Zarząd firmy PW Atex Sp. z o.o
© Copyrights 2022 Atex Sp. z o.o. All rights reserved.